MEZUNLARIMIZ

Detay

Dr. Rawyar JabbariDr. Rawyar Jabbari; ilk, orta ve lise eğitimini Kerkük’te tamamladı. Ardından Koya Üniversitesi, Diller Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne kayıt yaptıran Jabbari, Doç. Dr. Goran Selahaddin Şükür'ün yönetiminde hazırladığı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Reşat Nuri Güntekin adlı lisans teziyle bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Devamında Yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Mustafa Özcan danışmanlığında tamamladığı Refik Erduran Tiyatrolarında Şahıs Kadrosu isimli teziyle mezun oldu.

Dr. Jabbari doktora öğrenimini Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Gülsemin Hazer danışmanlığında yazdığı Irak Türkmen Romanları Üzerine Bir İnceleme 1915-2018 başlıklı teziyle doktor unvanı aldı. Yurtiçinde ve yurtdışındaki gazete ve dergilerde yazıları yer alan Jabbari; hâlen Kerkük Üniversitesi, İnsanî Bilimler Eğitim Fakültesi, Türk Dili Bölümü'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

 Basılmış Kitapları:

 • Otuz İki Demet, Dar Emel el-Cedide Yayınları, Dımışk, 2023 (Arapça).

 • Necmettin Bayraktar; Suikast, Karınca Yayınları, Ankara, 24 Ağustos 2022 (Türkçe). • Celâl Polat; Bağdatkatı, Karınca Yayınları, Ankara, 24 Ağustos 2021 (Türkçe).

 • Kahtân Hürmüzlü; Kahtân Hürmüzlü’nün Otograf Piyesleri, Karınca Yayınları, Ankara, 23 Nisan 2021 (Türkçe).

 • Züher Âl Misafir; Züher Âl Misafir Divanı, Dar Emel el-Cedide Yayınları, Dımışk, 10 Ekim 2020 (Arapça). • Hamza Hamamcıoğlu; Efsun ve Yorgun Kuta, Günce Yayınları, Ankara, 16 Nisan 2020 (Türkçe).

• Yılmaz Daşcıoğlu; Mihrace, Dar Emel el-Cedide Yayınları, Dımışk, 10 Ekim 2019 (Arapça).

• Kahtân Hürmüzlü; Uçmaktan Kendi Arzumla Ayrıldım, Bengisu Yayınları, İstanbul, Eylül 2018 (Türkçe).

 

Yayınlanmış Makaleleri:

 • Kahtân Hürmüzlü'nün Burası Kerkük Adlı Otograf Piyesi Üzerine Bir İnceleme, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10 Haziran 2020 (Türkçe). https://dergipark.org.tr/tr/pub/mahder/issue/54841/698027

• Koyalı Tevfik Celâl Orhan'ın Eyvallah! Adlı Şiiri Üzerine Bir İnceleme, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 08 Aralık 2020 (Türkçe). https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1438343

• Cengiz Aytmatov'un Cemile Adlı Hikâyesinin Üzerine Bir İnceleme, Social Sciences Studies Journal, 17 Aralık 2020 (Türkçe). http://www.sssjournal.com/Makaleler/1806697589_21_74_6_ID2673_Rawyar_5386- 5391.pdf • Modern Irak Tarihinde Türkmenlere Tanınan Sosyal ve Kültürel Haklar, Twejer Journal, 30 Nisan 2023 (Türkçe).


0 Yorum

Bizimle İletişime Geçin 👋

Görüş, öneri ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın.