Faaliyetler

Mezun Dernekleri

Türkiye Mezunları Dernekleri, mezunlarımızın kendi aralarındaki iletişimin sürdürülmesi ve Türkiye’yle olan ilişkilerinin devam ettirilmesi nokrasında önemli aktörler olarak görülmektedirler. Türkiye Mezunları Dernekleri’nin uluslararası standartlarda kurumsallaşması ve uluslararası arenada karşılığı olan dernekler haline gelmeleri öncelikli bir konu olarak görülmektedir. 2020 yılı itibariyle 28 ülkede 31 Türkiye Mezunları Derneği bulunmaktadır. Her sene en az beş yeni ülkede mezun derneği kurulması adına çalışmalar yürütülmektedir. Mezun derneklerinin kurulması; ülke önceliği, mezun sayısı ve Türkiye ile söz konusu ülkelerin ilişkileri bağlamında analiz edilmekte ve bu kriterlere göre önceliklendirme yapılmaktadır.

Başkanlığımız mezun derneklerinin sivil toplum ruhuna uygun, proje üreten, uygulayan ve hayata geçiren, başka bir deyişle kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşmalarını desteklemekte ve teşvik etmektedir. Bu çerçevede Başkanlığımız tarafından 2020 yılında Türkiye Mezunları Derneklerinin 56 projesi desteklenmiştir.

Bizimle İletişime Geçin 👋

Görüş, öneri ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın.