MEZUNLARIMIZ

Detay

Dr. Metin ÖmerDr. Metin Ömer, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünden 2018 yılında doktora derecesi almıştır. Romanya’daki Türk ve Tatar halkının Türkiye’ye göç etmesini konu edinen “İki Dünya Savaşı Arasında Türklerin ve Tatarların Romanya’dan Türkiye’ye Göçleri (EMIGRAREA TURCILOR ȘI TĂTARILOR DIN ROMÂNIA ÎN TURCIA ÎNTRE CELE DOUĂ RĂZBOAIE MONDIALE)” isimli doktora tezi Rumence’ye çevrilerek yayınlanmıştır.

Dr. Metin Ömer YTB tarafından desteklenen ve halihazırda devam eden “Bir Zamanlar Dobruca” kitap projesinde yazar olarak yer almaktadır. 

Türkçe Yayınları:

Romanya Arşivlerinde Adana Görüşmeleri (30-31 Ocak 1943) ( Yıl 2014, Cilt 2014, Sayı Xvıı, 01.12.2013)

Atatürk Dönemi Türk Dış Ticaretinde Romanya’nın Yeri  (Yıl 2012, Cilt 2012, Sayı Xııı, 01.12.2011) 


0 Yorum

Bizimle İletişime Geçin 👋

Görüş, öneri ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın.