İstanbul - Potansiyle Mezun Atölyesi

Event Single
Başlayacak:
Etkinlik Bilgileri:
  • Wednesday, March 31, 2021

Detaylar

Uluslararası öğrencilerimiz için ülkemizde aldıkları eğitim Türkiye ile olan ilişkilerinin ilk adımını oluşturmaktadır. Başkanlığımız bünyesinde yürütülen Türkiye Mezunları çalışmaları vasıtası ile uluslararası öğrencilerimiz ile mezuniyetlerinin ardından da iletişim devam ettirilmektedir. Bu amaca hizmet eden çalışmalardan bir tanesi de Potansiyel Mezun çalışmalarıdır. Türkiye’de eğitimlerinin son döneminde olan, aynı yıl içerisinde mezuniyetleri kuvvetle muhtemel uluslararası öğrencilerimizin ülkelerine dönmeden önce “Türkiye Mezunu” kimliği aidiyetine sahip olmalarını temin etmek, dolayısıyla ülkelerine döndüklerinde ülkemiz ve diğer Türkiye Mezunları ile irtibatlarını dürdürmelerini sağlamak amacıyla Başkanlığımız tarafından Potansiyel Mezun çalışması yürütülmektedir.

Bu amaçla 31.03.2021, 1.04.2021 ve 2.04.2021 tarihlerinde YTB İstanbul Ofisi’nde uluslararası öğrencilerimiz ile Potansiyel Mezun Atölye Çalışması gerçekleştirilecektir. 

Konum