Ankara - Potansiyel Mezun Atölyesi

Event Single
Başlayacak:
Etkinlik Bilgileri:
  • Thursday, April 8, 2021
  • YTB Ankara Hamamönü Ofis, Sakarya Mah. Öz Sk. No:10 Hamamönü Altındağ / ANKARA

Detaylar

Uluslararası öğrencilerimiz için ülkemizde aldıkları eğitim Türkiye ile olan ilişkilerinin ilk adımını oluşturmaktadır. Başkanlığımız bünyesinde yürütülen Türkiye Mezunları çalışmaları vasıtası ile uluslararası öğrencilerimiz ile mezuniyetlerinin ardından da iletişim devam ettirilmektedir. Bu amaca hizmet eden çalışmalardan bir tanesi de Potansiyel Türkiye Mezunları çalışmalarıdır. Türkiye’de eğitimlerinin son döneminde olan, aynı yıl içerisinde mezuniyetleri kuvvetle muhtemel uluslararası öğrencilerimizin ülkelerine dönmeden önce “Türkiye Mezunu” kimliği aidiyetine sahip olmalarını temin etmek, dolayısıyla ülkelerine döndüklerinde ülkemiz ve diğer Türkiye Mezunları ile irtibatlarını dürdürmelerini sağlamak amacıyla Başkanlığımız tarafından Potansiyel Türkiye Mezunları çalışması yürütülmektedir.

Bu amaçla 08.04.2021 ve 12.04.2021 tarihlerinde YTB Ankara Hamamönü Ofisi’nde uluslararası öğrencilerimiz ile Potansiyel Mezun Atölye Çalışması gerçekleştirilecektir.

Konum