Mezun Dernekleri


Amaçlar


  • Türkiye Mezunları arasında iletişim, işbirliği ve dayanışma sağlamak maksadıyla fiziki ve sanal platformlar oluşturmak
  • Mezunlarla üniversiteler arasında sürdürülebilir bir ilişki kurulması teşvik edilerek akademik alanda işbirliği oluşturulmasına zemin hazırlamak
  • Duyurular ve haberler üzerinden mezun çalışmalarına ilişkin bilgi edinme imkânı sağlamak
  • Türkiye Bursları uygulamasının çeşitli aşamalarında mezunlarla işbirliği yapmak
  • Türkiye Mezunlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemek ve yaşadıkları toplumların kalkınmalarına katkı sağlamalarını temin etmek amacıyla destek programları düzenlemek
  • Türk firmaları ve üniversiteleri ile mezunlarımız arasında iletişim sağlayarak, mezunlarımıza kariyer fırsatı sunmak
  • Türkiye Mezunlarının Türk dili ve Türk kültürüyle bağlarının devam ettirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
  • Türkiye Mezunlarının kendi ülkelerinde ve farklı ülkelerde yaşayan diğer mezun öğrenciler ile olan etkileşimi ve iletişimini arttırmak
  • Türkiye Mezunlarının kamu kurumlarımızın temsilcilikleri ile iletişim ve işbirliğinin güçlendirmek

Hakkımızda


Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini ülkemizde tamamlayan mezunlarımızın mutlu anılarında yer almak, Türkiye’nin en değerli kazanımıdır. Türkiye Mezunları, bu bağlamda ülkemiz ile kendi ülkeleri arasında dostluk köprüleri inşa eden gönüllü elçilerimizdir.

Türkiye Mezunları internet adresi, dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Türkiye Mezunlarının ülkemiz ile irtibatını korumak, mezunların birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak, istihdam olanakları yaratmak, Türk dili ve kültürü ile bağlarını sürdürmelerini ve kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamalarını temin etmek amacıyla kurulmuştur.

Ülkemizden mezun olmuş ve hâlihazırda burada okumakta olan öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan internet adresimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile mezunlarımızın değerli katkılarıyla oluşturulmuştur. 

Türkiye Mezunları Portalına Kayıt Olmadınız mı?

Kayıt Ol